Логистични и транспортни фирми

Транспорт и логистика

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

 • Възможност за добавяне на промоционални послания към персонализирани фактури

 • Потребност от лесна за приложение автоматизирана система, която да се адаптира към нуждите на клиентите

 • Потребност от система, която позволява боравене с разпределението на фактури и извлечения

 • Необходимост да се намалят на грешките

 • Необходимост да се намалят оперативните разходи

 • Необходимост да се подобри репутацията на фирмата

РЕШЕНИЕТО

 • Позволява лесно модифициране на документите чрез инструменти за качествен дизайн

 • Позволява персонализиране чрез добавяне на разнородна информация

 • Автоматизира боравенето с фактури и извлечения при разпределителния процес

 • Автоматично обработване на документи, което елиминира ръчните грешки

 • Позволява лесно и бързо внедряване наред с автоматизирането на процеса, което спомага да се намалят оперативните разходи

 • Помага за изработването на съдържателни документи, бързата им дистрибуция и ефективно боравене с информация

ПОЛЗИ

 • Съкратени оперативни разходи

 • Без повече грешки вследствие на ръчно обработване

 • По-добро качество на документите

 • По-добър имидж на фирмата благодарение на подобреното обслужване на клиентите
Логистика и Транспорт

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

 • Ползване на нискокачествени/матрични принтери

 • Ползване на нискокачествени NCR/многокомпоненти консумативи

 • Разпечатване в много звена и клонове по цялата територия

 • Ниска честотна лента и връзки

 • Затруднения в налагането на локални и централизирани промени

 • Никакъв контрол на местно ниво върху документацията и отчетите

РЕШЕНИЕТО

 • Инсталиране на няколко лазерни принтера и MFD устройства

 • Вече без необходимост от индиго, всичко се запазва автоматично, вкл. и резервно копие, изпраща се и дори се съхранява

 • Има възможност за локално разпечатване

 • Подобрена е честотната лента

 • Автоматично уведомяване за промени

ПОЛЗИ

 • Адаптивност

 • Големи отчети могат да се доставят чрез имейл

 • Всички разпечатки могат да се споделят чрез SharePoint

 • Без повече ръчни процеси

 • Увеличена скорост на дейността

 • Промените могат да се инициират на местно ниво

 • Добавена стойност за клиентите

 

PlanetPress за СПЕДИЦИЯ

Преди PlanetPress

Количеството документи, от което се нуждае една спедиторска компания, е огромно. От шофьора, който трябва да носи точни копия за всеки клиент, до администрацията, където после се носи копието – количеството разнасяни документи е невероятно. Бележки за доставка, които понякога изискват лицензи за опасни стоки, се отпечатват на шумни матрични принтери преди да се сортират, разпространят и попълнят. Това звучи като схема за създаване на работни места, нали? Освен шума, матричните принтери са всичко друго, но не и екологични – заради специфичните хартии и мастила – освен това и не могат да печатат така разпространените бар кодове, които са необходими ежедневно. Многото ръчна обработка с остаряла технология струва много време и пари. Трябва да има друго решение!

С PlanetPress

С PlanetPress имахме възможността да предоставим перфектното решение за спедиторска компания в Южна Германия. Те успяха да елиминират предварително напечатаните си формуляри и матричните принтери (и целия този шум!) изцяло чрез преминаване на лазерни принтери и PlanetPress шаблони. Сега техните документи се отпечатват на нормална хартия – при поискване.

Ползите

Номера за проследяване са добавени към документите, за да се осигури връзка към системата за управление на документи на спедитора, благодарение на функционалността за баркодове в PlanetPress.

Освен това, лицензите за опасни стоки се отпечатват автоматично, когато се изисква. Плюс това, те в момента нямат нужда да ги разнасят ръчно.

Откакто PlanetPress е имплементиран, компанията е реализирала големи спестявания в резултат на наамаления ръчен труд и намалените грешки. Качеството на документите е подобрено и съответства на днешните стандарти, което води до по-професионално изпълнение на задачите на всяко ниво – от шофьора до мениджъра.