Големи търговски вериги

Хранителни Услуги – Бърза закуска

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

 • Необходимост от обучителни материали, сметки, извлечения, MICR чекове, материали с баркодове

 • Необходимост от подобряване ограничението на цените

 • По-рентабилен процес за обработка на документи

 • Потребност от лесно за изпълнение решение

РЕШЕНИЕТО

 • Позволява да се създаде всякакъв вид документ с разнородно съдържание

 • Позволява автоматизирането на бизнес процесите, като в същото време съкращава оперативните разходи

 • Лесна интеграция във всяка технология за изработване на документи, без добавяне на софтуер и без никакви модификации на хост сървъра.

ПОЛЗИ

 • Оптимизация на критичните за фирмата приложения за разпечатване на чекове и извлечения

 • Съкратено време за обработка със 70%

 • Здраво местно звено за продажби и техническа поддръжка

 • Достъп в реално време до данни за пазара, клиентите и магазините

 • Подобрено съхранение на резервни копия

 • Пълен контрол над управлението на документите

 • Времето за обработка е повишено с 150%

Като част от критичната съживителна стратегия, СУД помогна на тази водеща в индустрията фирма да изгради рационализиран работен процес и информационна структура, чиито бизнес облаги се простират надалеч.

Решение в действие - Верига за бързо хранене в Канада

PlanetPress Suite обслужва ускорен работен процес за конгломерат за бързо хранене

"PlanetPress е оптимизирал на критичните за компанията приложения за печат на извлечения и сметки, резултатът от което е намаляване на времето за изпълнение със 70%"

Изискват се голям брой работници – около 77000 – и дори още по-голям брой документи за поддръжка на верига от 1375 ресторанта в Канада, един от най-големите световни конгломерати в сферата на бързото хранене.

Ръководства за обучения, сметки, извлечения, отпечатани MICR чекове и материали с баркодове са само част от приложенията на дневна база.

След много години на растеж, този лидер в бързото хранене е усетил нужда от ревитализиращ план за осъвременяване на техните системи и процеси с цел изработване на тези материали. Нова технология – и софтуерна и хардуерна – предоставя по-добри начини да правят нещата, които правят. Както при повечето бизнеси, намаляването на разходи е сериозна грижа, съществуват средства, които могат на да направят работните процеси много по-оптимизирани от към разходи. В добавка на това, към ревитализиращият план за тях е било необходимо да има стратегия за бизнес консултация и справяне с бедствия.

Тези лидери в бързото хранене са се обърнали към външни бизнес консултанти да измислят и въведат стратегия, която да отговаря на техните цели. PlanetPress Suite предоставена от Objectif Lune е бил ключов компонент от предложеното решение. PlanetPress Suite е цялостен, интегриран софтуерен пакет, които осигурява лесно създаване на различни документи с добавени ползи за документооборота и автоматизираните работни процеси и с функционалности за управление на изхода на документи. Лесен за употреба, безболезнен за имплементация, силни местни търговци и техническа поддръжка са били допълнителните ползи от избора на PlanetPress Suite.

С всички налични и отворени опции PlanetPress Suite предлага и множество предимства, което го е направило идеално за нуждите на компанията. Всъщност отворената архитектура на софтуера означава лесна интеграция с каквато и технология да се използва за изработването на документи и софтуерът може да бъде внедрен без да са необходими модификации на сървъра или хоста и без да е необходимо добавяне на други софтуери. Тази отвореност позволява гъвкаво маршрутизиране на потока от данни от устройство на устройство, което е важно условие за внедряване на резервен план.

PlanetPress, дизайн средството за създаване на различни документи, което е част от пакета, дава пълен контрол над управлението на формуляри, така че потребителите да могат по-ефективно да поддържат и модифицират различни договори, шаблони и всякакви необходими други документи за бизнеса. С PlanetPress документите могат да бъдат отпечатани от нулата и да се елиминират различните предварително отпечатани формуляри, което е позволило на компанията да спести приблизително $1,000 на месечна база. Условното отпечатване на графики, данни и страници позволява персонализиране на документите с промоции, отчети, сметки и други.

Подобрението на процесите е 150 процента!

Дългото печатане е било друг проблем на този клиент. PlanetPress оптимизира скоростите на печат, дори и при сложни документи, така че компанията може да увеличи инвестицията в принтери без да жертва печалбата си. До сега средното време за обработване се е подобрило със 150 процента, базирано на системната конфигурация.

PlanetPress Watch автоматизира обработката, разпространението, локалното и отдалечено отпечатване на транзакционни и промоционални материали. Това спестява време и създава по-ефективен процес чрез рационализиране на доставянето на съдържание, което намалява и разходите. За пример PlanetPress оптимизирал на критичните за компанията приложения за печат на извлечения и сметки, резултатът от което е намаляване на времето за изпълнение със 70%!

"PlanetPress Suite е помогнал на този лидер в индустрията да създаде рационален работен процес и информационна инфраструктура с огромни ползи за бизнеса."

По-добро резервно съхранение на модерна комуникационна инфраструктура

Ресторантите на компанията са много потърпевши, когато чековете не са разпространени навреме и когато техника или проблеми в работния процес могат да прекъснат бързо процеса на разпространение. Съществуващото резервно решение е било неефективно, тежко и ръчно дистрибутивно отпечатване, при което данните се изпращат във Ванкувър, отпечатват и се изпращат с куриер обратно. Бил е необходим по-добър процес, с който ресторантите да получават плащания възможно най-бързо дори когато има проблем в работния процес.

 

Новите настройки използват PlanetPress, за да премахнат нуждата от принтер във Ванкувър. Това предлага изситнско излишество на принтери, което от своя страна позволява по-надеждно възстановяване при бедствия. В случай на наработещо оборудване PlanetPress Watch може да пренасочи потока от данни на друго устройство за печат без да се налагат допълнителни модификации.

Намаляване на въздействието при срив на принтерите

Ненадеждното представяне на предишната система за печат е бил друг проблем, който е повлиявал на работните процеси. Било е необходимо постоянно наблюдение, за да се прихванат грешките в потока от данни. Ежедневните задръствания с хартия и нужда от зареждане на принтерите е повлиявало на представянето на персонала, защото някой е трябвало да пусне данните отново и в последствие да провери дали цифрите и извлеченията съвпадат.

 

С помощта на PlanetPress Watch при управлението на работните процеси, надеждността незабавно се е подобрила и не е било необходимо наблюдение на потока от данни. Заявките може лесно и акуратно да се стартират отново от оператор на центъра за производство, елиминирайки ръчната намеса и закъсненията в потока от данни.

 

При ускоряването и опростяването на достигането до информация, PlanetPress помага на мениджърите и хората, отговорни за взимане на решения с достъпа в реално време до пазарните, клиентски и съхранени данни. PlanetPress Image се използва за автоматично изпращане по имейл и архивиране на транзакционни и промоционални документи като цифрови изображения. Това намалява разходите и проблемите при съхранение на отпечатани копия, но едновременно с това и информацията е незабавно налична.

 

Всеки променлив текст в PDF файл, генериран с PlanetPress Image може да бъде индексиран с името на клиента, номера на магазина, номера на фактурата или всеки друг критерии за бързо намиране. Чрез използването на PlanetPress Search, мениджърите имат достъп в реално време до критична информация, която им е необходима да реагират на пазарните възможности и да ръководят печелившо бизнеса си.

 

PlanetPress Image също така дава възможност за автоматична генерация на PDF документи във вид за разпространение. Клиенти, партньори, мениджъри и всички, които предпочитат да работят онлайн могат да получават имейли вместо писма, много по ефективен от към средства начин на комуникация.

 

Като част от критичната ревитализираща стратегия, PlanetPress Suite е помогнал на този лидер в неговата индустрия да създаде рационален работен процес и информационна структура, надхвърляща ползите за бизнеса.
 

 • PlanetPress Suite решение за верига за бързо хранене
 • PlanetPress за дизайн на документи
 • PlanetPress Watch за обработване и автоматизиране на разпространението
 • PlanetPress Image за интегрирано архивиране
 • PlanetPress Fax за автоматизирано изпращане на факсове
 • PlanetPress Search за достъп в реално време до критична информация