Реклама и маркетинг

Маркетингова фирма – Нова Зеландия

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

 • Възможност за работа с различни бази данни

 • Прекрояване на сурови данни в изчистени документи с ясно съдържание и инструкции

 • Потребност от предоставяне на избор на клиентите на фирмата за начина, по който ще се обменя информация (директна поща, имейл, факс, уеб...)

 • Възможност за комплексна отчетност

 • Възможност за автоматизиране на работния процес

 • Целокупен пакет

 • Никакви грешки

РЕШЕНИЕТО

 • Съвместимост с всякакъв вид бази данни

 • Способност всяка информация да е ясно четлива на всички окончателни документи

 • Позволява всички документи да се преформатират, така че да могат да бъдат предоставени по различен начин (директна поща, имейл, факс, уеб...)

 • Способност да се обединят всички данни, необходими за комплексна отчетност

 • Автоматизация на всеки бизнес процес

 • Разрешение на проблемите на едно гише

 • Отстраняване на ръчните грешки

ПОЛЗИ

 • Гъвкава, плавна и лесна интеграция със съществуващата обстановка

 • Намалени разходи за производствено време и цена

 • Повишен стандарт на качеството на услугите и продуктите

 • Служителите могат да се съсредоточат над своите проекти по същество

 • Над 200% увеличение на ROI в рамките на една година

 • Обслужване на клиенти

СУД помага на маркетинговата компания да произведе приблизително 3.5 милиона страници на година, което представлява две трети от целия обем на документацията.