Печатни центрове

Print.UK.com предоставя бърз и гъвкав отговор с PlanetPress Suite

 

"Клиентите искат да работят с нас, защото сме малка компания с приятелско отношение и можем да реагираме бързо на промените в изискванията на клиента без цялата скованост на големите организации" казва Мартин Найт, IT мениджър на Print.UK.com.

 

Създадена през 1992, Print.UK.com е новатор и в традиционните, и в дигиталните печатни технологии. Те са създали стабилно присъствие и лидерство на пазара в директните мейлове, бизнес формулярите и други цифрови приложения.

 

Днес Print.UK.com поддържа смесица от конкурентни услуги, което им позволява да развиват дейност на много пазари. Специалисти са в три основни сфери: директни мейлинги; транзакционна поща като извлечения, борсови трансфери и данъчни отчети за брокери и имоти; и документи за членски организации като Съвета на здравните работници. Доктори, хирурзи, фармацевти, сестри и други здравни работници във Великобритания трябва да се регистрират там, за да могат да практикуват. "Ние изработваме техните персонализирани документи и членски карти, които изискват невидимо мастило, снимки, скрити идентификационни кодове и други характеристики с цел сигурност." обяснява Найт. С PlanetPress Suite от Objectif Lune, PrintUK може да постигне резултати бързо, независимо какво е заданието.

 

Интегрирана платформа и автоматизация на работните процеси

PlanetPress Suite е цялостна интегрирана платформа за създаване и автоматизиране на печата и разпространението на фактури, чекове, голям обем и обединяване на поща и други транзакционни и промоционални материали. Компаниите могат бързо и лесно да направят дизайн на всеки тип документи, като използват изображения, графики и променливи данни.

 

PlanetPress Suite също така и автоматизира целият работен процес за управление на изхода към локални и отдалечени принтери, имейл, факс и архивиране. С PlanetPress Suite, PrintUK може да предостави отпечатани копия на писма и имейли, а така също и PDF файлове за архивиране, запазване на уеб страници, изпращане по имейл или факс. Като резултат PrintUK може бързо да осигури услугите, от които се нуждаят техните клиенти, на добра за всички страни цена.

 

Добавена стойност, с която се отличават

"Това, което ни отличава от конкуренцият, са нашите услуги с добавена стойност" казва Найт. "Когато клиент дойде при нас с идея, ние можем да предложим алтернативи за подобряване на първоначалната концепция. Ние сме разработили вътрешно много патентовани продукти, които предлагаме на клиентите си с цел решаване на конкретни проблеми.“

 

"Цялостният спектър на PlanetPress Suite ни позволява да създадем изцяло автоматизирана система, независимо от изискванията за изход" продължава той. "Използваме PlanetPress, дизайн средството на пакета почти за всяка ценна работа и нашите клиенти се чувстват напълно сигурни с този софтуер. Те всъщност го предпочитат пред Word, защото им позволява да изпълнят изискванията на клиента по-прецизно. От Objectif Lune са ни предоставили фантастичен екип по поддръжка, които разбират, че когато им се обадим, имаме нужда от незабавно решение.“

 

"Ние можем вътрешно да напишем всички необходими скриптове за предварителна обработка, изчистване на пощенски адреси и сортиране на поща, използвайки PlanetPress Watch преди да подадем резултатният файл с данни към PlanetPress формата на принтерите. Това ни дава възможност да бъдем изключително бързи в изпълнението на изискванията" обяснява той. Функциите могат да бъдат съхранявани в функционални библиотеки, готови за използване за всякакви формуляри, така че PrintUK да може бързо да създава дори и много сложни формуляри.

 

По-голяма конкурентноспособност с рационални процеси

PlanetPress Watch, модулът за разпространение на пакета, позволява наPrint.UK.com да автоматизира обработката, разпространението и отпечатването на транзакционни и промоционални документи. Прави ги по-конкурентноспособни чрез рационалния процес за разпространение и PrintUK може да намали разходите и да повиши ефективността като разпространява документи чрез печат, имейл или факс – и всичко това без човешка намеса.

 

Когато задачите са завършени и записани на принтера или на PlanetPress Watch сървъра, Print.UK.com има допълнително спокойствие, знаейки, че работата не може да бъде променена погрешка. Това спомага за запазването на интегритета на клиентските приложения, което е особено важно при финансови и счетоводни данни.

 

От стотици до милиони навсякъде в работния процес задачите варират от малки, таргетирани стартирания на от 10 до 100 копия, до много големи стартирания на милиони копия. PrintUK използва смесица от 70 и 120 ppm черно-бели black и 60 ppm пълноцветни устройства. PlanetPress Suite помогна на PrintUK да направи рационален работен процес и да ускори процесите на отпечатване. В зависимост от размера си, големите задачи могат да се разделят на няколко принтера, за да се намали времето за изпълнение при кратки срокове.

 

Когато задачата се изпрати на принтера, не се налага комуникация обратно към хост компютъра. „Ние основно ползваме PlanetWatch за създаване на компилирани PostScript файлове и ги пращаме по FTP директно към принтерите, което е най-бързият начин дадена задача да влезе в изпълнение. " обяснява Найт. С PlanetPress, натоварването на мрежата е минимално, защото процесите по сглобяване се случват на принтера. Размерът на формуляра е много малък и лесен за създаване и поддръжка, което намалява натоварването на мрежата и ресурсите за съхранение.

 

Стандартизирана система за по-голяма консистентност

С цялостните си възможности, PlanetPress може да се погрижи за задачата от задаването и изпълнението до архивирането, запазването на резерви и достъпването й отново. С една платформа се осигурява изпълнението на всички стъпки.

 

"Използваме PlanetPress Suite навсякъде, където можем." казва Найт. "Използваме всичките функционалности на пакета, включително VDX за нашия NexPress, PressTalk за нашите форуми и VBScript в нашия мониторинг процес за обработване на данните. Това ни позволява да създадем цялостна крайна система само с един софтуерен пакет."

 

PlanetPress е помогнал на PrintUK да добави по-голяма консистентност в процесите и приложенията. "Така нашият бизнес има стандартизирана система. Когато всички потребители са обучени и работят добре с PlanetPress, те не правят техните си неща по техния си начин и така е много лесно друг потребител да поеме и продължи работата, която е започната от колега." Това елиминира закъсненията в процеса за спиране и реконструиране или пренасочване на работата от едно приложение към друго.

 

При типична задача за директен мейлинг, клиентът изпраща на PrintUK един PDF файл,

Word документ или печатно копие. В зависимост от изискванията, PrintUK ще нагласи документа директно в PlanetPress или ще го подаде към криейтив студио, което да създаде дизайна. След обработване на данните, те използват създадения документ в PlanetPress и генерират електронно или печатно копие за одобрение от клиента.

 

След като клиентът подпише одобрението, един PlanetPress формуляр се компилира за печат с PlanetPress Watch. PlanetPress Watch взима данните от клиента, които са изпратени до FTP сървър, и стартира процесите за изпълнение на задачата, включително и PAF почистване и сортиране, ако това е необходимо. Понеже целият процес е автоматизиран, PlanetPress Watch също създава автоматизирана тикет задача, за да подсигури информираност към техническия отдел каква е задачата, кой е клиента и какво е количеството. Тогава PlanetPress автоматично изпраща задачата за изпълнение и отпечатване.

 

Изходъд за транзакции следва подобен процес. Когато концепцията е одобрена и е съсдаден PlanetPress Watch процес, оставащият процес е напълно автоматизиран, което елиминира възможността за потребителски грешки и осигурява бързо време за изпълнение само с един необходим принтер оператор. Като резултат има повече място за бизнес.

 

Интеграция в ежедневните задачи

"PlanetPress Suite е толкова интегриран в ежедневните ни задачи, че ние имаме PlanetPress Watch сървъри за възстановяване при бедствия (DR), които дублират машините за обработка, всички те се поддържат и променят чрез PlanetPress Watch. Например когато се промени конфигурация на работеща машина, PlanetPress Watch автоматично копира промяната в DR машината и в едно споделено място в мрежата, така че да бъде съхранена промяната. Същото се случва и при добавяне на нови формуляри. Автоматично се изпращат на DR машината и в централната мрежа. В допълнение към този DR сървър, ние направихме PlanetPress Watch процес, който прави копие на конфигурациите и документните файлове при всяка промяна. Това означава, че във всеки един момент DR сървърът е готов да заработи реално.

 

"Най-ценното, което ние предоставяме на нашите клиенти, е спокойствието, че задачата ще бъде изпълнена на време, на ниска цена и с висок стандарт за качество." казва Найт. PlanetPress Suite им помага да изпълняват тези цели всеки ден при почти всяка задача.

 

Решението на PlanetPress Suite за PrintUK:

  • PlanetPress дизайн на документи
  • PlanetPress Watch за автоматизация на процесите и разпространението
  • PlanetPress Image за интегрирано архивиране
  • PlanetPress Search за достъп в реално време до критична информация