Земеделие и Селско стопанство

МАЛЪК ФЕРМЕРСКИ БИЗНЕС – Земеделие и Селско стопанство

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

 • Разпечатване на Dot Matrix

 • Фиксиран формат на документите (не са възможни никакви промени)

 • Система за съхранение на документите на хартиен носител (кутии в навеса за крави)

 • Бавен процес за документи за дублирани доставки

 • Създадена репутация за лошо обслужване на клиентите

РЕШЕНИЕТО

 • Разпечатване чрез който и да е принтер

 • Възможност да се създадат разнородни документи (вече без ограничения във форматирането)

 • Възможност за електронно архивиране на документите

 • Моментално издаване на документи за дублирани доставки, като същевременно е възможно разпращането им по няколко канала

 • По-бързо и по-гъвкаво обслужване на клиентите

ПОЛЗИ

 • Преминаване към лазерни принтери

 • Възможно е ползването на хартия бели листи А4

 • Без необходимост от предпечатни формуляри

 • Освобождаване на 30% от работното пространство

 • Фактурите могат да бъдат разпращани чрез поща или по мрежата

 • Съкратени пощенски разходи

 • Подобрено обслужване на клиентите

 

Решение в действие DuC

За DuC

DuC е първият сертифициран европейски производител на пилешки продукти и е специализиран в продукция, клане, пакетиране и маркетиране на висококачествени пилешки продукти. Предлага голям набор от сертифицирани «Label Rouge» и стандартни продукти, които отговарят на изискванията за качество. Компанията има шест производствени звена във Франция и стартира операции в България през декември 2007. Сертифицирани са по ISo 14001 от 2003. DuC са цитирани в NYSE Euronext Paris™ - Compartment C , ISIN: FR0000036287 – Mnémo: DuC - Reuters: DuC.Pa. www.DuC.FR

Възвращаемостта на инвестицията е само 6 месеца!

DUC елиминират ръчната подготовка на документи и намалява разходите за печат с PlanetPress Suite.

DUC имат десет обекта, които се използват в производството, клането и пакетирането на пилешко, а също така и производството на допълнително обработени продукти. Като сертифицирана аграрна компания те наблюдават и спазват високи стандарти и стриктни практики на всяко корпоративно ниво, от производството през обработката до доставката. Тези методологии също така се прилагат и във вътрешните процедури и осигуряват безпроблемно протичане на работния процес. Винаги спазвайки тези принципи, DUC преразглежда своето изработване, управление и разпределение на транзакциите на документи през пролетта на 2009. Като част от този преглед компанията възлага на Pitney Bowes да замени техниката за сгъване и пълнене.
 

За да намалят разходите по печатане, Pitney Bowes представят PlanetPress Suite, която значително опростява процедурата за изработване на жизненоважни бизнес документи, а също и предоставя разширена функционалност за автоматизация на работния процес. PlanetPress Suite има като предимство отворена архитектура, лесно е за употреба, има множество автоматизирани функции и е достъпно. Съвместно с Pitney Bowes, DUC проведоха задълбочено икономическо проучване, което показа, че инвестицията ще се възвърне за по-малко от шест месеца, включително и буджетът, предвиден за обучение. Това много ускори процеса по вземане на решение.

 

Преди за изберат софтуера, DUC бяха дефинирали конкретни подобрения, които искат да направят с вътрешните си процеси. За редактиране на фактури се използваше старо средство, което печата всяка нощ без сортиране и разпределяне. 500 документа, 1000 страници се печатат ежедневно и се сортират и подреждат ръчно според адреса на клиента, за да се изпратят с коректните марки. Тези пакети се изпращат на оператор. Също така често са се изпращали по няколко писма отделно с различни документи за един и същ клиент. Целият този процес понякога е водел до грешки и големи разходи за печат и пощенски услуги.

 

Имплементацията на PlanetPress Suite е позволила автоматичното обединяване и сортиране на документи за изпращане по поща, елиминирало е възможността за грешки и е оптимизирало пощенските разходи. Един OMR код е бил добавен автоматично за всички документи, за да улесни процеса по вмъкване. Тези подобрения са позволили на DUC да намалят времето за изработване-печатане-вмъкване с 30%.

 

PlanetPress Suite също е позволил на DUC да елиминира употребата на предварително отпечатани формуляри и активно да променя съдържанието според потока от данни. Шаблоните за документи се изработват и поддържат електронно, динамичните страници позволяват по-голямо количество информация да бъде отпечатано, което е намалило печатането на страници от 1000 на 700 дневно, което е намалило и разходите за хартия и мастило. Освен това компанията може динамично да променя правилата и условията, които се отпечатват, в реално време.