Образователни институции

ГОЛЯМ УНИВЕРСИТЕТ – Образование

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

 • Разпечатване на записи в .Net система

 • Система, която би се съобразила с оригиналите на документи в HTML версии

РЕШЕНИЕТО

 • Осъществяване на връзка между формата на записите, които се ползват и да се изработят абсолютно същите записи в .Net системата

 • Да се зачитат оригиналните документи при прехвърляне към разнородни формати

В допълнение:

 • Ползата надхвърля разпечатването благодарение на обширните детайли на работния процес

 • Автоматизиране на исканията за транскрибиране на записи

ПОЛЗИ

 • Без повече преписване

 • Подобрено споделяне на информацията

 • Подобрено обработване на документите

 • Широк списък от приложения

 • Безхартиен обмен на информация

 • Автоматизация на публикуването в EDM системи

 • Подобрение и повишено качество на формулярите и документите

 • Повишена и рентабилна производителност

Със СУД не ни се налага да губим време в изграждане на основите и същината. Можем да се съсредоточим над програмирането на конкретна бизнес логика и процедури.