PlanetPress.SUITE

Автоматизация на работни процеси за транзакционни документи – създаване, изработване, разпространение и архивиране.


Предимства на PlanetPress.SUITE

  • По-лоялни взаимоотношения с клиентите

  • Всяка комуникация с клиента се превръща във възможност за изграждане на по-лоялни взаимоотношения и увеличаване на продажбите

  • Намаляване на разходите

  • Ефективно намаляване на разходите при генерирането на документите

  • Намаляване на разходите за ръчна обработка и ускоряване на разпространението

  • Използване на дигитално архивиране

  • Бързина

  • Възможност за бърза реакция при създаване на нови пазарни възможности

  • Лесно обновяване и подобряване на съществуващи документи

  • Бърза и лесна интеграция със съществуващи enterprise приложения