xPression

xPression е решението на EMC Document Sciences за управление на изхода на документите. Според проучване на Forrester Wave от 2009 година, xPression 3 е решение номер едно на пазара за управление на изхода на документи. Софтуерът създава изключително персонализирани и регулирани комуникации с потребителите, посредством различни видове документи, сред които:

 

 • Извлечения

 • Договори

 • Застрохователни полици и уговорени/уредени финансови договори

 • Отчети, финансови доклади, консолидирани доклади за инвестиции

 • Търговски договори и други търговски кореспонденции

 • Персонализирана и принтирана кореспонденция

 • Фактури, сметки, известия

 • Пакети за добре дошли, обяснения на облаги/ползи/печалби

 • Застрахователни лични карти, форми и сертификати

 • 1:1 персонализирани маркетингови допълнителни гаранции и бюлетини с новини

 • Персонализирани каталози

 • Персонализирани уеб страници за сигурни комуникации

 

Решенията с xPression създават креативен дизайн на документите, увеличават прегледността и удовлетвореността, намалявайки същевременно разходите. Чрез тях се разширяват възможностите за привлекателно представяне, използвайки за дизайн продуктите на Adobe Creative Suite, които са широко разпространени и добре известни. Използвайки този вид софтуери се дава възможност за добавяне на промоционални инициативи към документите, предназначени за крайните клиенти на компанията. Важно предимство на този софтуер е лесната му интеграция със съществуващите бизнес системи.

 

Предимствата на xPression са:

 

 • Използваемост на продукта

Множество потребителски интерфейси (Microsoft Word, Adobe InDesign, Adobe Dreamweaver, опростен уеб-базиран интерфейс за заявки, преглеждане, промяна и публикуване на документи)

 • Богата функционалност за генериране на документи

Всички видове документи (договори, условия, писма, маркетинг материали, каталози,

извлечения и много други). Създадено е, за да посрещне специфичните нужди на клиента за брандиране, генериране на голям обем и разпространение през множество изходни канали.

 • Интеграция на приложението

Поддържане на обработка в реално време, близко време и отложена пакетна обработка през уеб услуги, JMS съобщения, интеграция с портали, Java програмен интерфейс , споделяне на файлове, XML обработка и директен достъп до релационни бази данни. xPression покрива всяко възможно изискване за интеграция в рамките на организацията при създаване на динамично съдържание.

 • Скалируемост на продукта

Скалируемостта му чрез Java EE application server architecture го прави единствен по рода си да посрещне нуждите и на най-големите клиенти.