Коммкуест ИТ Сървисис

„Коммкуест ИТ Сървисис” ООД е компания с глобално и напредничаво мислене, която осигурява незабавни и значими резултати и дългосрочни партньорства. Повече от 15 години организацията осъществява консултации на водещи световни организации във всички основни отрасли и сектори. Работата на екипите на компанията е с основна цел предоставянето на ясна полза на организации, с които работи, в краткосрочен и дългосрочен план. Ресурсите са фокусирани в глобален мащаб и към високи постижения като основна цел е подобряване на сътрудничеството и напредничавото мислене. Всеотдайността през годините е помогнала за създаването на силни партньорски връзки, като резултатите от това са видни с постоянно повишаващото се качество на всички предлагани услуги от компанията. Опитът на партньорската организация в световен и в частност европейски мащаб ще положи началото на успешно партньорство, в рамките на настоящия проект като двете организации ще добавят стойност и ще развият своя капацитет за работа в транснационална европейска мрежа. Дейностите по настоящия проекта ще обхванат трансферирането на опит и добри практики от всички държави членки на ЕС, в които упражнява дейности „Коммкуест ИТ Сървисис” ООД.

Портфолио

Клиенти

  • Клиент 1
  • Клиент 2
  • Клиент 3

Контакти