За кой е подходящо?

Сред подходящите ползватели на софтуерите за управление на документи, са компании, при които има някоя от следните ситуации::

▪ Наличието на матрични или линейни принтери

▪ Използването на предварително отпечатани формуляри

▪ Липса на решение за електронно архивиране на документи

▪ Средни до големи обеми печат на бизнес документи като фактури, поръчки за работа, документи за доставка и т.н.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ И ПОДОБРЕНИЕ НА ДОКУМЕНТООБОРОТА

Внедряване на решение за опростяване и оптимизиране на създаването, управлението и разпространението на бизнес документи трябва да реши реални бизнес проблеми, без добавяне на допълнителни оперативни разходи. Правилното решение ще позволи на компаниите да общуват по-ефективно с клиентите си, както и бързо прилагане на стратегии и процеси, за да се отговори на бъдещите нужди. От притежателите на процесите до маркетинг отделите, всички ще се възползват от софтуерите за управление на документи.

Има множестово ползи за различните професионалисти и отдели на компаниите:

БИЗНЕС МЕНИДЖЪР

▪ Използвате ли бизнес разузнаване и клиентска информация на подпомагане на продажбите?

Осъществяването на Вашите комуникации при най-високите стандарти може да бъде объркващо понякога. Ето защо много бизнес мениджъри се доверяват на софтуерите за управление на документи за тази важна работа. Те запълват празнината между бизнес приложенията и комуникациите с клиентите и Ви помага да се възползвате максимално от трудно извоюваното си бизнес разузнаване.

▪ Бихте ли искали да намали разходите за обработка на документи?

Дайте на служителите си инструменти, за да бъдат по-активни и да растат вашите най-ценни активи. Подобряване на комуникациите с клиентите и предоставяне на документи с помощта на формати и канали на базата на личните предпочитания на получателя, което е възможност да се изгради лоялност и да се повишат продажбите.

 

ФИНАНСОВИ МЕНИДЖЪРИ

▪ Бихте ли искали да се намалят разходите за труд и свързаните с производството обороти?

С използването на правилната технология, за да автоматизирате разпространението на документи, можете да подобрите производството, както и паричните потоци.

▪ Бихте ли искали да се ускори процесът на разпределение, ускоряване на плащането и да се намалят пощенските разходи?

С по-малко забавяния на производството, фактурите ще се получат по пощата по-рано и вие може да реализирате приходи по-бързо.

С електронно разпределение също така се ускорява плащането и се намаляват пощенските разходи.

▪ Интересувате ли се от намаляване на своя маркетингов бюджет, докато продължавате да създавате възможности за продажби?

Използвайте съществуващите си фактури за насърчаване на допълнителни продукти или услуги. Това е доказано: персонализацията носи по-голяма честота на отговор, използването на промоции увеличава повторните поръчки, а предоставянето на

документи, основаващи се на преференции за клиентите ви, увеличава лоялността.

 

ПРИТЕЖАТЕЛ НА ПРОЦЕСИТЕ

Увеличете производителността и рентабилността

▪ Бихте ли искали да подобрите съществуващите процеси и да намалите производствените закъснения?

Използвайте автоматизация, работата ще се върши по-бързо; фактурите ще се платят по-бързо и вашата компания ще получи приходи

Колкото по-скоро подобрите своите системи, без бърникане в съществуващия работен процес и без да засягате съществуващите приложения и производствени срокове.

▪ Бихте ли искали да се направи повече за по-малко време?

Със софтуерите за управление на документи може да се развият най-добрите практики и процеси, да се направи повече - много повече - в по-малко време и с изненадващо малко изменение на съществуващата инфраструктура. Улеснява се работния процес и оперативната ефективност, намалява се ръчния труд чрез автоматизация, както и се повишава производителността, точността и капацитетът.

MАРКЕТИНГ МЕНИДЖЪР

▪ Можете ли да се адаптирате и да реагирате на пазарните възможности бързо?

Софтуерите за управление на документи бързо добавят стойност към съществуващите приложения, без допълнителни разходи или срив. Комуникирайте специални промоции или продукти чрез подходящи персонализираио съобщения за увеличаване на повторните поръчки, задържане на клиентите и увеличаване средната стойност на поръчката.

▪ Искате ли лесно да подобрите съществуващите документи?

Лесно и автоматично прилагане на промените, които искате, като се гарантира чисто и последователно съдържание. С няколко кликвания се добавят стойности към съществуващ документ, с лесни за създаване бизнес правила и без промяна на основното приложение.

▪ Интересувате ли се от прилагането на маркетингова транспромо стратегия?

Добавете променливи съобщения, графики и транспромо, адаптирани към профила на получателя, за да се увеличат продажбите. СУД автоматично оценява наличното пространство и прилага подходящо съдържание всеки път и в съответствие с указанията за бранда.

IT ПРОФЕСИОНАЛИСТ

▪ Бихте ли искали да се приложи едно доказано решение за всички ваши документи и формуляри, без промяна на вашите съествуващи системи?

СУД пасва на настоящата Ви инфраструктура с малка или никаква промяна на системите. Търсите ли решение, съобразено с тежък наследствен мейнфрейм, или сте този, който подкрепя най-новите приложения за електронна търговия и интернет, СУД се адаптира към всяка нужда и всяка платформа.

▪ Търсите ли автоматизация на задачите си и намаляване на натовареността си?

Собствениците на процеси и отдели могат да управляват функционалностите и да ги променят, както е необходимо, например промяна на дизайна на документа и съобщенията без промяна в базовото приложение. Създават се процеси за автоматизиране на повтарящи се задачи, като по този начин намалява обема на работа и ръчната намеса.